Index head
Side nav buttonsfiltningPublikationerAktiviteterGordonOm osKontaktPROJEKTETVTKFOTOFredensvej

Publikationer    

Første kvartals udgivelser

Orkanens Øje

- om supervision som udviklingsredskab
i et døgninstitutionsmiljø

Indledning

Samfundsudviklingens stadige acceleration stiller tilsvarende krav til udviklingen på undervisningsområdet.
Dette mærkes naturligvis også på min arbejdsplads gennem snart 12 år, en døgninstitution med børn anbragt midlertidigt udenfor hjemmet. Samtidig med at kravene til undervisning og observationer stiger, henvises stadig flere børn med større og mere komplekse vanskeligheder. Lærerne er for de flestes vedkommende “gamle i gårde” og har færre erhvervsaktive år foran end bag sig.
Som et blandt mange udviklingstiltag viste et kursus i kollegial supervision sig frugtbart, og da vi i dette skoleår yderligere har fået mulighed for supervision med en psykolog fra PPR, er supervisionen blevet et åndehul i en ellers vindomsust dagligdag.
Undervisningen på 3. studieenhed har budt på flere indfaldsvinkler til supervisionsproblematikken, det samme har den anbefalede litteratur om emnet. Dette har, i relation til forholdene på min arbejdsplads, givet mig lyst til at undersøge følgende:

Problemformulering
Hvilke udviklingsmuligheder rummer supervision for lærere i et døgnmiljø?
Rummer døgnmiljøet særlige hensyn m.h.t. form og metode i supervisionen?

Metode
Gennem praktiske arbejdsbøger af John Andersen (1993), Tom Andersen (1996) og Mogens A. Lund (1997) suppleret med relevante artikler vil jeg belyse og afgrænse supervisionsbegrebet samt udkrystallisere budskaber af særlig interesse for lærere i døgnmiljø. Disse vil jeg i diskussionsafsnittet sammenholde med egne erfaringer med supervision.

Teori
Supervision betyder efter latin - overblik - et overblik supervisor gerne skulle bevare - og et overblik supervisanden gerne skulle opnå.
John Andersen (1993, s.18,19) har følgende definition:
Supervision er en kontraktmæssig og tidsbestemt problemafklarende, udforskende og handlingsudviklende læreproces, hvor en fagligt kompetent person hjælper en anden med at integrere faglige problemstillinger, kundskaber og holdninger, således at hun bliver bedre i stand til at handle kvalificeret med udgangspunkt i sit fags metoder og de opgaver hun står overfor i sit arbejde.

...... resten af artiklen kommer snart som pdf-link.